02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران    info@bbt.co.ir   

کرگیری بتن مسلحکرگیری بتن مسلح


ویژگی ها:
 


موارد استفاده:

- جهت ایجاد بازشوهای معماری و تاسیساتی در کف،دیوار و سقف،
- جهت عبور لوله های تاسیساتی و کابل و کانال از کف،دیوار وسقف به قطر دلخواه،
- جهت نمونه گیری از بتن جهت تعیین مقاومت فشاری،
- جهت کاشت انکر بولت های مکانیکی و شیمیایی یا میلگرد انتظاردر سازه های پر تراکم(میلگرد)که باید محل کاشت و نصب آن فیکس باشد.
- جهت برش ستون،پوتر(پل) و دیوار برشی در سازه های بتنی
.