02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

ژاکت فلزیمقاوم سازی با استفاده از اجزای فولادی ( ژاکت فولادی):
استفاده از روش
مقاوم سازی با استفاده از اجزای فولادی (ژاکت فولادی)، می تواند توسط تسمه های فولادی و یا زره پوش کردن عضو بتنی بسته به نوع و میزان آسیب قابل اجرا باشد. چنانچه آسیب ها بصورت موضعی باشد، به طور معمول استفاده از تسمه ها و عناصر فولادی در محدوده آسیب از نظر اقتصادی مناسب و مقرون به صرفه است. به علاوه وزن عضو نیز افزایش کمتری پیدا می کند. در صورتی که آسیب عضو گسترده باشد و یا نیاز به افزایش ظرفیت عضو وجود داشته باشد، استفاده و به کارگیری روش زره پوش نمودن عضو بتنی موثرتر و کارآمدتر است. در طرح بهسازی با این روش باید به ناهمخوانی در کرنشهای هسته بتنی مرکزی و نیز پوشش فولادی محیطی توجه داشت و طراحی باید به گونه ای باشد که کل مقطع عضو به صورت یکپارچه تغییر شکل دهد. در استفاده و به کارگیری روش ژاکت فولادی، وجود هسته بتنی با کیفیت مناسب از ملزومات مهم می باشد تا قادر به نگهداری اتصال ژاکت به خود باشد.