02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران

رضایت نامهپروژه پست نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند ( مقاوم سازی و برش بتن)


پروژه نیروگاه اتمی آب سنگین اراک ( مقاوم سازی و برش بتن مسلح)


 


پروژه دانشگاه امبیر کبیر (مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای) پروژه دانشگاه علامه طباطبایی (مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای-برش بتن)


 

پروژه پالایشگاه گاز هنگام قشم (برش و کرگیری بتن مسلح)پروژه ساختمان رشد پدیدار (علوم پزشکی) - مقاوم سازی)

Col 1 content area


پروژه پارکینگ طبقاتی صادقیه (مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای-برش بتن-پله فرار-گاردریل)


Col 1 content area

Col 2 content area