02144066784-6
گروه عمرانی بی.بی.تی   -  شرکت بتن برش تهران
 

نشانی: تهران - بلوار آیت اله کاشانی - خیابان بهنام - نبش چهار راه فهیمی - شماره 16 - واحد 2 و 22

تلفن:                                                                                  02144066785 - 02144066784

تلفکس:                                                                                                        02144066786

همراه:                                                                                09124010373 - 09123713750

ایمیل:                                                                                                 bbt.civil@gmail.com

فرم تماس با ما